Nybyggnader

Allerskog & Krantz

Nybyggnader i Stockholm

Funderar du på att bygga nytt? Allerskog & Krantz är en entreprenör som utför uppdrag inom alla former av byggarbeten. Vi har upprättat en lång rad nybyggnader i Stockholm och i skärgården. Vi arbetar gärna som totalentreprenad med ansvar för hela nybygget men tar även på oss uppdrag där du som kund kan vara med och styra.

Vi hjälper dig med din nybyggnation

Vi på Allerskog & Krantz har lång erfarenhet av nybyggnation av alla typer av byggnader i Stockholm. Behöver du hjälp att bygga nytt hus? Eller funderar du på nybygge av förråd, attefallshus eller garage? Inget projekt är för stort eller litet. Bland våra referensprojekt finns allt från små stugor åt privatpersoner till nyproduktion för företag.

Nybyggnad med totalentreprenad eller utförandeentreprenad

Vi är vana att ta ett helhetsansvar som totalentreprenad. Föredrar du att själv stå för projekteringen kan vi arbeta som utförandeentreprenad istället. Oavsett hur du väljer att lägga upp din nybyggnation kan vi med fördel lägga upp det som en generalentreprenad. Det har fördelen att du som beställare bara behöver skriva kontrakt med oss så sköter vi alla andra kontrakt med underentreprenörer.

Vad är en nybyggnad?

En vanlig fråga är – vad är det egentligen som räknas som nybyggnad? Enligt Plan- och Bygglagen (BPL) är en nybyggnad en ny byggnad eller flyttning av befintlig byggnad till ny plats. Även om du bara väljer att flytta ditt hus eller annan byggnad några meter på tomten klassas det som nybyggnad. Ofta krävs bygglov. Undantaget är om kommunen beslutat om minskad bygglovsplikt eller om själva byggnaden inte omfattas av bygglov, t.ex. attefallshus.

Däremot är en tillbyggnad eller utbyggnad inte en nybyggnad – även om sådana konstruktioner givetvis också ofta kan kräva bygglov.

Krångligt? När du anlitar Allerskog & Krantz behöver du inte fundera så mycket på vilka regler som gäller. Vi kan byggbranschen och kan ge dig rätt råd inför ditt nybygge.

Typer av nybyggnader

Det finns omfattande rättsligt material på vad som klassas som byggnad eller nybyggnad. Ska du bygga nytt är det därför bra att känna till vilka bestämmelser som finns. Det är långt ifrån alla nybyggnader som kräver bygglov.

Här är några av de vanligaste typerna av nybyggnationer i Sverige:

 • Hus / villa, stuga
 • Fritidshus, gäststuga
 • Förråd
 • Garage
 • Industrilokal, fabrik, varumagasin
 • Fristående altan – om det finns tillräckligt utrymme under altanen för människor att vistas i.
 • Pooltak – om människor kan vistas i vattnet i poolen under pooltaket.
 • Större markis – t.ex. på större träddäck för uteservering.
 • Bastuflotte – om den varit förtöjd på samma plats under en längre tid.
 • Arbetsbodar och byggbodar – om de står uppställda i mer än 1,5 år. För kortare tid är det oklart i rättspraxisen vad som gäller.

Dessutom finns det flera slags byggnader och objekt som inte är typiska nybyggnader men som ändå klassas som sådana rent formellt:

 • Tält – om människor kan uppehålla sig i det och det är varaktigt placerat. T.ex. evenemangstält, lagertält, hustält, tältstugor och partytält.
 • Förtält – om det används på samma plats under längre tid.
 • Spiketält
 • Lekstuga – om den är varaktigt placerad.
 • Koja – om den har väggar och tak och är varaktigt placerad.
 • Husvagn – om den står på samma ställe under längre tid än för en normal campingsemester.
 • Försäljningsvagn på hjul – om den är varaktigt placerad på en plats.
 • Husbåt – om den legat förtöjd under en längre tid.
 • Container – om den används som förråd eller på annat sätt fungerar som plats där människor kan vistas.

OBS – Det är inte alltid bygglov krävs för dessa typer av byggnader. Objekt som klassas som friggebod eller attefallshus kräver normalt sett inte bygglov.

FAQ – Frågor och svar om nybyggnad

Bygger ni arkitektritade nybyggnationer?

Ja. Allerskog & Krantz har all den kompetens som behövs för att bygga en arkitektritad villa eller annan nybyggnation.

Kan man göra rotavdrag för nybygge?

Nej, det går inte att göra rotavdrag för att bygga en ny bostad. Det går inte heller att få rotavdrag för tillbyggnad eller ombyggnad inom de första fem åren från nybyggets värdeår.

Är det fastighetsskatt för nybygge?

För småhus är det ingen fastighetsavgift i 15 år om det byggdes 2012 eller senare. För hus byggda innan 2012 var det ingen fastighetsavgift de första fem åren. De kommande fem åren gäller halv avgift.

Funderar du på att bygga nytt? Kontakta oss för att få en prisuppgift. Vi hjälper dig gärna också med råd kring om du behöver bygglov eller inte!.

Allerskog & Krantz har lång erfarenhet av nybyggnation.